Bildarkivet
ÖVERSIKT AV BILDARKIVET
 

 
A.  Bildarkivet - övergripande sökning
 
  1. Till (Bildarkiv - Sök direkt)      Ange valfritt sökord/namn.
 
  2. Till (Bildarkiv - Tävlingar/Evenemang)      Direktlänkar till tävlingar och evenemang
   av olika slag, årgångsvis.
 
  3. Till (Resultatlänkar)  Resultatlistor från tävlingar.
 

 
B.  Bildarkivet - Bildspel/Bildkollektioner
 
  4. Till (Bildspel - PDF)      Samling av bilder och texter
   med ett tema, där fotografen är Lars OA.
 
  5. Till (Bildspel - Vimeo)      Bildspel som innehåller stillbilder
   blandade med videoklipp. Det kan vara ett reportage
   från en tävling t.ex 'Sweden Wasabis 2020'.
 
  6. Till (Bildkollektioner)      Samlingar av bildspel med ett tema,
   gjorda av andra fotografer än Lars OA.
 

 
C.  Bildarkivet - mer detaljerad sökning
 
  7. Till (Bildarkiv - Sökord)      Direktlänkar till tävlingar och evenemang.
   av olika slag i alfabetisk ordning.
 
  8. Till (Bildarkiv - Speciella sökord)      'Bildarkiv - Speciella sökord' innehåller en länklista
   med ord, namn, årtal mm. i alfabetisk ordning,
   som förekommer i bildernas filnamn,
   i alfabetisk ordning.
 
  9. Till (Bildarkiv - Speciella sökord, fraser)      Innehåller en länklista med fraser,
   som förekommer i bildernas filnamn,
   i alfabetisk ordning.
 

 
D.  Bildarkivet - Dokumentation
 
 10. Till (Bildarkiv - Dokumentation)      En beskrivning av hur 'Bildarkivet' är
   uppbyggt och hur man söker i detta.
 
 11. Till (Bildarkiv - Sammanfattning)      Beskrivning av idéerna i ’Bildarkivét’.
 
 12. Till (Bildarkiv - Lathund för sökord)      Sammanställning av alla sökord,
   som förekommer i 'Bildarkivet' .
 

 
 
 
Bildarkivet