Foto: Lars OA Hedlund
  Föräldrarinfo - Träningsgrupper

Vår ambition i Wasa är att dina barn alltid skall ha roligt när de kommer
till klubben för att spela schack! Vår satsning baseras på att barnen både
skall ha roligt och samtidigt få möjlighet att så småningom kunna utvecklas
till riktigt starka schackspelare.
Både barnets egen insats och vårt träningsupplägg blir avgörande för den
schackliga utvecklingen. Vi kommer ständigt att ha fokus på glädjen som
stimulering för kunskapsbyggandet i spel och övningar.
Alla barn som kommer till oss i Wasa, får automatiskt erbjudande om att bli
med i en träningsgrupp. Gruppernas sammansättning är en blandning
av befintligt nivå, erfarenhet och ålder.

Träningsmaterialet vi använder är internationellt erkänt som ett av de bästa
verktygen som finns för att utveckla barns schackförståelse och kunskap.
Alla elever i träningsgrupperna får ett eget träningshäfte att arbeta med,
mestadels hemma. De nivåbaserade träningshäftena - Lär dig Schack -
är basen i våra övningar, men vi använder även annat material när det behövs och
sammanställer ofta temabaserade kompendium.
Eleverna får dessutom möjlighet att anskaffa andra
rekommenderade häften och träningsverktyg för särskild träning.
För att öka barnens träningsmotivation har vi ett eget medalj- och belöningssystem,
för att säkra att schackbrädet och övningarna aldrig stoppas undan.

Eftermiddagarna på klubben blir - som förut - varvade med spel,
uppgiftslösning och inlärning av nya teman, från 16.00 till 18.00.
Vår "schack-bio" -partivisning med berättelser- är ett populärt inslag i vår verksamhet,
denna finns alltid med i undervisningen, som del av eftermiddagens träningsupplägg.

Hemsidan ger löpande dokumentation om barnens framgångar i träning och
tävlingar. Vi publicerar även foton och resultat på Wasa´s faceboksida.

Chessbase är världens mest ansedda schackdatabas-program som används
både av de bästa proffsen och juniorer. Vi har börjat använda
chessbase-baserade digitala träningar och partier, och samtidigt publicerar vi
utvalda segment med detta program. Efterhand kommer vi att utöka
möjligheterna med webbaserade träningsupplägg.

Vi har en särskild "Wasakod" som vi lär barnen parallellt med de schackliga
kunskaperna. För oss är det självklart lika viktigt med gott sportsligt beteende,
vänlighet och hjälpsamhet, som schackkunnandet i sig!

Barnen från de olika innerstadsskolorna som kommer till oss och som
tränar tillsammans ned Matteus-eleverna är ofta redan väl bekanta med schackspelet
tack vare att skolledningarna runt om i stan i ökande grad har blivit medvetna om
schackets positiva verkningar på elevernas utveckling.
Vi är stolta över att ha ett samarbete med skolor som Matteus, Johannes,
Rödaberg, Sverigefinska, Fredrikshov, Campus Manilla osv som ligger i
framkanten av denna process. Därför är det ett nöje att Wasa tillsammans
med Nordiska Schackskolan , som bedriver schackkursverksamhet runt om i
skolorna - kan utveckla både tävlings- och schackträningsprojekt med skolorna.

Barnens schackliga framgångar bidrar till en parallell utveckling i skolan, så
hemläxorna blir ett nöje att göra och schackbrädet kann sedan plockas fram
för förkovran i spelats magiska hemligheter i en sund balans!

Varje termin genomför vi en schacklördag med pizza & äventyrsbad samt
en schackresa med barn & föräldrar för att utveckla klubbandan, ge en
koncentrerad dos med inlärning och ha fantastiskt kul!

Ytterligare aktiviteter som tex Träningsläger inför Skol-SM , erbjuds i
samarbete med Nordiska Schackskolan. Inbjudningar kommer att finnas på
hemsidan tillsammans med det övriga terminsprogrammet.

Ett naturligt steg i utvecklingen för alla schackälskande barn, som lärt sig de
mest grundläggande principer, är att de gärna vill vara med och delta i
tävlingar. Vi rekommenderar olika juniortävlingar, både externa och interna
på hemsidan. Vuxna från juniorgruppen är alltid med på våra
rekommenderade tävlingar. Föräldrar som har möjlighet och intresse, (båda
spelkunniga och icke-spelkunniga) är välkomna att anmäla sig som frivilliga
att vara med och koordinera under tävlingsdagarna.

Alla nya juniorer kommer efter ett halvt års medlemskap samt efter första
tävlingsdeltagande få en egen Wasa tröja + /-bag. Övriga klubbprodukter
erbjuds i Wasa-shopen på hemsidan.

Klubben kan lägga ut för startavgifter i tävlingerna, som sen faktureras
respektiva förälder terminsvis. Juniorledningen kan även besluta om att
sponsra olika tävlingar/evenemang/projekt.

Klubben arrangerar varje vår vår egen juniortävling Wasa Junior Grand Prix f.n.
i samarbete med DAGENS NYHETER. Vår JGP tävling kräver en god del frivilligt
arbete, så vi är tacksamma om så många föräldrar som möjligt kan sätta av tid
till att hjälpa till med olika funktioner i denna tävlingen.

Vår ambition och målsättning är att ständigt utveckla juniorträningen positivt,
så klubbens juniorer
känner sig väl till rätta och utvecklas som spelare i god sportslig anda, parallellt
med att verksamheten växer.
I vår tid är de offentliga bidragen för juniorschack ganska små. För att klara
våra mål är vi därför ständigt på utkik efter möjliga privatpersoner och/eller
företag som vill sponsra vår juniorverksamhet. Om du har tips till oss om möjliga
sponsorer, är vi därför väldigt tacksamma!"

Torsdagseftermiddagen går väldigt snabbt för barnen som sitter och spelar
och tränar och många barn är sugna på att spela ännu mera med sina schackkompisar.
Därför erbjuder vi extra träning och spel i samarbete med Nordiska Schackskolan,.

Välkommen att registrera ditt barn till våra träningsgrupper!
Vänligen skicka ett email till Ingvar med barnets namn, ålder och skola, samtidigt med
inbetalning av träningsavgiften 1000 Kr / termin till Wasa Sk:s postgiro 40 07 99-3,
märkt med barnets namn/termin.
Elever som redan går på kurs i Nordiska Schackskolan och syskon, får 20% rabatt.
Juniormedlemsavgiften som är kr 50 per år, ingår i träningsavgiften. De elever
som är med i träningsgrupper behöver alltså inte betala en separat medlemsavgift.

Då många elever blir hungriga under eftermiddagen, bjuder vi barnen varje vecka
på inköpta mackor med pålägg.

För att vara bidragsberettigad förening måste vi ha 60 % juniormedlemmar, därför är
vi nogranna med våra registreringsrutiner. Vänligen se därför till att fylla i
medlems-registereringspapperet
(finns här: http://www.wasask.se/bild/Ansokan_wasa_juniorer_blankett.pdf )
och lämna in så snart som möjligt.
När tränings-/medlemsavgift är betald, är man blivit fullvärdig medlem.

Träningsgrupperna håller på från 16.00 till 18.00 Av pedagogiska och ordningssyften
har vi ofta samlingar i början och/eller i slutet av lektionen. Vi är därför tacksamma
 om alla kan vara på plats i sin grupp innan vi börjar prick 16.00
(vi öppnar dörrarna kl 15.45) samt att alla är kvar tills vi är klara 18.00
Måste någon lämna tidigt vid något tillfälle,
är vi tacksamma om att få besked om detta innan lektionen.

All info om våra klubbkvällar med tävlings- och träningsprogram finner du hemsidan,
som har web-adressen: www.wasask.se .

Efter aktiviteter/tävlingar händer det att vi lägger ut bilder med kortare texter på
klubbens fb-sida, dock utan koppling till efternamn! Gå gärna in på sidan och bli vän!
Vid särskilda evenemang händer det att vi upprättar messenger-grupper för snabbare
kontakt med föräldrar.(https://www.facebook.com/WasaSK/ )

Vi är alltid tacksamma för ros och ris. Tveka därför inte att ta kontakt med några av
våra ledare om du har tips eller synpunkter!
Vid viktiga uppgifter kontakta Ingvar

Hjärtligt välkommen i schackgänget!

Ingvar ingvar.ralf(at)gmail.com Mobil: 076 - 284 91 33
&
David Mobil: 072 - 362 70 -71 , Ulf, Juan och Hans .

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ytterligare info !